REACH

REACH er en EU-forordning der er vedtaget for at beskytte både mennesker og miljø mod skadelige kemikalier.

REACH-forordningen varetages i det daglige, af EU’s kemikalieagentur (ECHA).

ECHA opdaterer løbende deres liste over skadelige stoffer, de såkaldte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er virksomheders eget ansvar, at de produkter de fremstiller og/eller sælger, ikke indeholder stoffer der fremgår af denne liste.

Hos STACO arbejder vi tæt sammen med vores fabrikker og vi indhenter systematisk dokumentation for, at ingen af vores produkter indeholder stoffer der er i strid med REACH-forordningen.

Den opdaterede liste over SVHC-stoffer kan ses på ECHA’s hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table

Nyeste artikler

REACH

REACH er en EU-forordning der er vedtaget for at beskytte både mennesker og miljø mod skadelige kemikalier. REACH-forordningen varetages i det daglige, af EU’s kemikalieagentur

Læs mere »