Presenninger

Presenninger

Der findes grundlæggende tre slags presenninger, Kanvas, Polyethylen (PE) og Polyvinyl (PVC). Da kanvaspresenninger dels er meget tunge og hverken er vandtætte eller beskyttet mod råd bruges de stort set ikke længere indenfor håndværk og byggeri.

 

Polyethylen eller PVC?

Både PE- og PVC-presenninger er vandtætte, sikret mod råd og har som oftest en høj brudstyrke. Derfor egne der sig godt til beskyttelse og afdækningsopgaver indenfor bl.a. byggeriet.

Begge presenningstyper produceres ved en vævningsproces, hvor der fremstilles en smidig og ensartet presenningsdug der efterfølgende lamineres.

Som hovedregel er PE presenninger noget lettere og ikke mindst billigere end PVC-presenninger og bruges derfor til de fleste almindelige afdækningsopgaver.

PVC-presenningerne udmærker sig ved at være ekstra stærke, og anvendes derfor til mere krævende opgaver indenfor særligt industrien men ofte også til fx tagdækning.

 

Vælg den rigtige kvalitet

En presennings vægt opgøres typisk i gram per kvadratmeter (g/m2 el. gsm). Mange tror desværre, at presenningers gramvægt er direkte svarende til deres kvalitet, men det kan man ikke altid regne med. Nogle producenter manipulerer presenningernes vægt, fx ved at anvende genbrugsplast i produktionen. Det giver en højere vægt men ikke et særlig stærkt produkt.

Man kan anvende gramvægten som indikator for kvaliteten af presenningsdugen, så længe de presenninger man sammenligner, fremstilles af den samme producent. Sammenligner man presenninger fra forskellige varemærker er der mange faktorer der bør belyses, herunder bl.a. tætheden af vævningen (mesh count) samt tykkelsen (mil) og kvaliteten af lamineringen.

Foruden kvaliteten af selve presenningsdugen, har mange presenninger også forskellige ekstra features der øger deres holdbarhed og styrke, fx armeringsnet, kantforstærkning, hjørneforstærkning og forskellige typer af øjer til sikring af optimal forankring.

 

Features

Armeringsnet: Et vævet net, der indlægges i presenningen under lamineringen. Armeringsnettet øger presenningers rivstyrke betydeligt.
Se STACO presenninger med armeringsnet her.

Kantforstærkning: Snor der er indsyet hele vejen rundt i presenningens kant. Det er med til at sørge for, at presenningen ikke revner i kanten.

Hjørneforstærkninger: Presenninger oplever som regel mest belastning på hjørnerne, da de påvirkes fra flere sider. Flere presenninger har derfor hjørneforstærkninger i plast eller gummi rundt om øjet.

Øjer: Mange presenninger har øjer (eyelets) i aluminium – typisk for hver meter hele vejen rundt. Presenninger der skal kunne tåle ekstra stor belastning har dog typisk øjer i fx gummi. Fordelen er, at ved kraftige ryk i presenningen, kan gummiet give sig i stedet for at knække som et hårdere materiale ville gøre.

 

Miljø

Presenninger produceres i hele verden, og nogle steder desværre under forhold der kan være til skade for miljøet. Derfor er det vigtigt, at man sørger for, at de presenninger man kan køber lever op til REACH deklarationen.

REACH er en forordning under EU, der sikrer, at varer der sælges i EU ikke indeholder større mængder af skadelige stoffer.

Alle STACOs presenninger lever naturligvis op til REACH-forordningen.

Læs STACOs Reach Deklaration her

Nyeste artikler

REACH

REACH er en EU-forordning der er vedtaget for at beskytte både mennesker og miljø mod skadelige kemikalier. REACH-forordningen varetages i det daglige, af EU’s kemikalieagentur

Læs mere »